1

2

3

4

5

1a KONTAKT
Hilsing

Avviser kontakt med
knurring og/eller
biteforsøk.
Gj.føres ikke innen tiden

Unnviker kontakt ved å trekke seg unna

Aksepterer
kontakt utan å besvare. Trekker seg ikke unna

Tar kontakt selv
eller besvarer kontaktforsøk

Overdreven kontakttagende,
F.eks. hopper, gneller, bjeffer

1b KONTAKT
Samarbeide

Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk.
Gj.føres ikke innen tiden

Følger med
motvillig.

Følger med men er ikke engasjert i testleder

Følger med villig.
Engasjerer seg i testlederen

Følger med
villig. Er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1c KONTAKT
Håndtering

Avviser med knurring og/eller bite forsøk
Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører

Aksepterer håndtering

Aksepterer,
svarer med
kontaktatferd

Aksepterer.
Isvarer med overdreven kontaktatferd

2a LEK
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
viser interesse

Leker. starter
langsomt,
blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

2b LEK
Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller med fortennene

Griper direkte
med hele
munnen

Griper direkte.
Hugger
gjenstanden i farten

2c LEK
Drakamp

Griper ikke

Griper nølende,
slipper, holder,
men trekker ikke
i mot

Griper, trekker i mot men slipper og tar nytt tak alt. tygger

Griper direkte
med hele
munnen, trekker i
mot til testleder
slipper

Griper direkte
med hele
munnen,
drar i mot, rykker alt rykker også i den pass.delen till testleder slipper

3a JAKT
Forfølgelse

Starter ikke/Når ikke frem tillførste hjul

 

Starter men
avbryter før byttet

 

Starter eller løper
langsomt. Kan
øke farten,
avslutter

Starter med høy
fart, målrettet - Bremser ned ved
bytte

1a  2a

Starter
direkte med stor
fart. Løper
forbi byttet.
Kan snu

3b JAKT
Griping

Overser byttet alt. springer ikke frem

Griper ikke,
snuser på
gjenstanden
1a

Griper tvilende eller
med tidsforsinkelse
2a
 

Griper direkte,
Slipper

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
 

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/
uinteressert/
inaktiv

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter
eller ligger

Er oppmerksom
og i hovedsak
rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Er oppmerksom med økande aktivitet eller etter hvert uro

Veksler hurtig
aktiviteter under momentet alt. uro under hele momentet

5a AVSTANDSLEK
Interesse

Engasjeres ikke av
fig.

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Interessert.
Følger fig. uten
avbrudd

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig
interessert.
Gjentatte
startforsøk

5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del

Viser flere trusselsignaler under momentets første del

Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del

5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig.
innen tiden

Går frem når fig.
er aktiv på linjen

Går frem till den skjulte men snakkende fig.

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller med
tidsforsinkelse

Går fram
direkte til fig.
uten hjelp

5d AVSTANDSLEK
Lekelyst

Viser ingen
interesse

Leker ikke, men
viser interesse

Leker, kan gripe
forsiktig. trekker ikke i mot

Griper.
Trekker i mot men kan slippe og
ta nytt tak

Griper direkte
Trekker i mot.
Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK
Samarbeide

Viser ingen
interesse

Blir aktiv, men
avbryter

Er aktiv med fig.
når denne er
aktiv

Er aktiv med fig.
Viser også Interesse
mot passiv
figurant

Oppfordrer
passiv fig. til
fortsatt lek

6a OVERRASKELSE
Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør unnamanøver
uten å vende
bort blikket

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer
enn 5 meter

6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser noe
trusselatferd

Viser
trusselatferd
over lengre tid

Viser
trusselsignaler
og noen angrep

Viser
trusselatferd
og angrep som kan
avslutte med
bitt

6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går
ikke frem innen tiden

Går frem når fører
sitter på huk
og prater med
kjeledressen samt roper på hunden

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved
siden av

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått
halve distansen

Går fram til
kjeledressen
uten hjelp

6d OVERRASKELSE
Gjenstående
redsel

Ingen
tempoforandring
eller unnamanøver

Liten bue eller tempoforandring ved noen av
passeringene

Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag ved
2. passering

Bue eller
tempoforandring ved minst to
passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer

6e OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en
gang

Stanser
lukter eller ser på
kjeledressen minst to ganger

Biter i ellerleker med kjeledressen.
Interessen avtar etterhvert

Biter i ellerleker
med kjeledressen
ved to eller
flere passeringer

7a LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer
enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet

Går ikke frem innen tid

Går fram når fører
sitter på huk og
prater med
skrammelet samt roper på hunden

Går fram til
skrammelet når
føreren står ved
siden av

Går fram til
skrammelet når
føreren har gått
halve distansen

Går fram til
skrammelet
uten hjelp

7c LYDFØLS
Vedvarende
redsel

Ingen
tempoforandring
eller unnamanøver

Liten bue eller tempoforandring
ved noen av passeringene

Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag ved
2. passering

Bue eller
tempoforandring
ved minst
to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller
øket redsel
ved samtlige
passeringer

7d LYDFØLS
Vedvarende
interesse

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst
1 gang

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger

Biter i eller leker med lydkilden.
Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker
med lydkilden
ved 2 eller
flere passeringer

8a SPØKELSER
Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser enkelte trusselsignaler

Viser
trusselatferd
over lengre tid

Viser flere
trusselsignaler og
noen angrep

Viser
trusselatferd
og flere angrep

8b SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/engasjerer sig ikke

Ser mot spøkelsene nå
og da

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot
spøkelsene.
Lange avbrudd f.eks. begge
spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Kontrollerer og/eller viser
reaksjon mot
begge spøkelsene.
Korte avbrudd

Kontrollerer og/eller viser reaksjon
mot spøkelsene
under hele
momentet

8c SPØKELSER
Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av
fører

Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av
fører,
noe avstandsregulering

Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører,
pendler mellom
fluktstart og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak
fører. Pendler
mellom fluktstart
og kontroll

Flykter lenger
enn båndets
lengde eller forlate stedet. Alt. flykter

8d SPØKELSER
Nysgjerrighet

Går fram når fører
har tatt av figurantene
hodeplagget/går ikke fram innen tid

Går fram når fører
snakker med
figurantene och roper på hunden

Går fram til
spøkelset når
fører står
ved siden av

Går fram til
spøkelset når
fører har gått
halve avstand

Går fram til
spøkelset uten
hjelp

8e SPØKELSER
Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt
forsøk/tar ikke kontakt innen tiden

Aksepterer
kontakten fra spøkelset uten å besvare den

Besvarer
kontaktforsøk fra spøkelset

Tar selv kontakt
med spøkelset

Intensiv
kontaktatferd
mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe

9a LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
viser interesse

Starter langsomt,
blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Sstarter veldig
raskt, Leker veldig
aktivt
 

9b LEK 2
Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser
bare på
gjenstanden

Griper forsiktig
eller nølende med
gjenstanden

Griper direkte
med hele munnen

Griper direkte.
Hugger gjenstanden i farten

10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask
kontroll og siden
helt uberørt

Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt

Retter interessen mot publikum eller annet men returnerer tiil lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet

Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd